På skinner

På oppdrag fra Consat Norge AS, har Busspart nylig gjennomført et større installasjonsprosjekt på alle Bybanens Variobahn bytog i den 13 500 kvadratmeter store vognhallen v/ Kokstad i Bergen. Bybanen AS drifter totalt 34 vognsett hvorav hvert vognsett er 42 meter langt og rommer inntil 280 personer. Kapasiteten er med andre ord enorm for bærekraftig persontransport i Bergen.

9

Prosjektet har gått ut på å skifte skjermer og sanntidsutstyr i alle togsettene. Busspart har hatt mange installatører i sving, og mye av arbeidet har foregått på nattestid. For å imøtekomme Arbeidsmiljøloven har det blitt stilt strenge krav til planlegging og gjennomføring av arbeidet, noe som er blitt godt ivaretatt.

3

Hvert vognsett har 6 skjermer, og nye skjermer fra Consat ble montert i samtlige tog. Videre ble det trekt noe kabel til nye switcher og styringsenheter, og ny førerskjerm med nye braketter måtte på plass for at alt skulle samkjøre.

5

Mye planlegging samt prefabrikkering av kabler, braketter og annet utstyr ble utført i forkant av prosjektet slik at selve installasjonen foregikk effektivt og så sømløst som mulig.

1

Samarbeidet mellom alle parter var godt og prosjektet ble ferdigstilt innenfor avtalt tid og i henhold til de strenge kvalitetskravene som gjelder for skinnegående transport.

Busspart takker for tilliten, og håper å være tilbake på skinner om ikke altfor lenge.

Les mer om Bybanen her: https://www.bybanen.no/