KJEMPEPROSJEKT I TRONDHEIM

Busspart Norge AS gjennomførte sommeren 2021 sitt hittil største prosjekt, nærmere bestemt i Trøndelag.

I perioden april – august ble billettløsning og bankterminaler, kommunikasjons- og valideringsutstyr samt APC sensorer i dørene installert i ca. 600 busser og minibusser i Trøndelag på oppdrag fra VY. Utstyret ble levert av Consat Norge AS.

Bussene var lokalisert i hele Trøndelag, fra Trondheim i sør til Namsos i nord, og arbeid ble utført på blant annet Volvo 8900 og Merkavim, Iveco, Scania samt Mercedes minibusser.

Ca. 25 ansatte fra Busspart Norge AS ble utstasjonert på de gjeldende lokasjonene, og leverte alt i henhold til frister og spesifikasjoner.

«- Da VY Buss AS i september 2020 inngikk kontrakt med AtB for 3 ruteområder i Trøndelag, ble nesten 500 nye busser bestilt inn. Som installasjonspartner valgte vi Busspart Norge AS. Jobben ble utført med høy kvalitet, innenfor fristen og samarbeidet oss imellom fungerte meget bra i dette omfattende prosjektet.» - Julian Alois Barthel, driftstekniker i VY Buss AS.

 

«-Vi takker for tilliten og det gode samarbeidet med oppdragsgiver. Vy var meget profesjonelle i hele prosjektet, og tydelige på hvilke krav og forventninger de hadde til samarbeidspartnerne sine. Vi ser frem til mer godt samarbeid i fremtiden!» - Halvor Roksvåg, daglig leder Busspart Norge AS