PRODUKSJON

Vi vet at produksjonen vår må være fleksibel og tilpasningsdyktig for raskt å møte våre egne og våre kunders behov. Derfor jobber vi mye med en rekke forskjellige produksjonsmetoder som er sikret med systematisk kvalitetsarbeid. 

Motorplate

FORMPRODUKSJON

For å kunne produsere et produkt i forsterket plast, er det behov for en form. For å lage en form er det nødvendig med en modell (plugg). Modellen kan lages for hånd eller freses ut etter en CAD / CAM-fil. Gjennom dedikert personale kan vi raskt produsere nye former for nye produkter og å lage og vedlikeholde former på en kostnadseffektiv måte.

RTM
(RESIN TRANSFER MOLDING)

Metoden innebærer at tørr fiber plasseres i en form som deretter lukkes. Her brukes formhalvdeler av glassfiber eller metall. Dette gir bedre kontroll av veggtykkelser og dimensjonsnøyaktighet. Plasten injiseres i det fiberfylte hulrommet ved hjelp av en pumpe som samtidig blander de to komponentene i den herdeplasten. Luften i hulrommet evakueres samtidig med en vakuumpumpe for å gi optimal fordeling av matrisen inne i skallet.

KALDPRESSING

Kaldpressing betyr at polyesterharpiksen plasseres i en åpen hunn- og hannform og impregneres manuelt før formhalvdelene lukkes i en presse. Denne metoden er best egnet for korte serier med mindre produkter.

HANDLAMINERING

Forskjellige typer armerings materialer brukes her: huggede glassfibermatter, kombimatter, enkle eller flerakslige stoffer. Forsterkningsmaterialet er impregnert med polyesterharpiks for hånd med ruller eller børste. Laminatet rulles for å fjerne luften. Arbeidet krever stor dyktighet for å få et godt resultat

LAKKERING

Når vi lakkerer følger vi selvfølgelig alle miljøkravene som finnes. Vi bruker vannbasert maling slik at virksomheten vår har minimal innvirkning på miljøet.

Et annet spennende produkt som vi produserer, er påfyllingskasser til drivstoff. Disse plasseres på bensinstasjonene, og benyttes av oljeselskapenes tankbiler ved fylling av drivstoff på tankanlegget. Ta kontakt med oss for priser og muligheter for tilpassing.

Påfyllingskasse

Kontakt oss, og vi hjelper deg!

Magnus Joneid

Magnus Joneid, leder for produksjonsavdelingen, står klar for å hjelpe deg med din utfordring!

Telefon: +47 416 68 825

e-post: magnus@busspart.no