KVALITET & MILJØ

Med kvalitet mener vi kundens opplevelser av oss, vår service, og kvalitet på leverte produkter og tjenester. Vi ser på kvalitet i ett helhetsperspektiv der vårt mål er å alltid oppfylle kundens forventninger.

Med miljø, mener vi at vi skal være bevisste miljøavtrykket vi setter, og minimere energiforbruk og finne miljøvennlige alternativer til driftens ulike aspekter.

 

• Vi følger gjeldende miljølover og andre krav, vi skal overholde gjeldende lover, forordninger og bestemmelser.

• Vi skal stadig forbedre oss på miljøarbeid og redusere selskapets energiforbruk. Vi skal finne nye miljøvennlige alternativ og minimere transportbehovet.

• Selskapet skal arbeide forebyggende i vårt kvalitetsarbeid og være en lærende organisasjon.

• Gjennom kontinuerlig oppfølging og kompetanseutvikling sammen med våre kunder og leverandører vil vi føre kvalitetsarbeidet fremover i selskapet.

• Vi skal møte våre kunder på en vennlig og profesjonell måte. Vår måte å møte kunder på skal preges av en positiv holdning og høy servicegrad.

• Vi skal levere produkter eller tjenester som skal ha den kvalitet som kunden forventer seg.

• Vi skal lytte og være åpne til våre kunders krav til kvalitet, dette skal bidra til å utvikle vårt selskap i fremtiden.

• Vi utvikles kontinuerlig gjennom nye innovasjoner og stadig forbedringer. Dette skal hjelpe oss å finne løsninger på våre kunders akutte og langsiktige behov og utfordringer.

 

Busspart Norge AS, har startet arbeidet med mål om å bli ISO 9001 / 14001 / 45001 sertifiserte.

Haugesund 1